Tuesday, May 8, 2012

Sangkaan Nyata

Berjalan pincang kaki - kaki mungil di atas sengat aspal keacuhan ...
Bernafas sesak paru - paru jalanan oleh asap kesoombongan ...
Berpandang buta mata - mata impian oleh ranai duniawi ...
Berpakaian lusuh mereka oleh usangnya kebijaksanaan ...

Balai pemerintahan membumbung ,
mengalahkan awan ...
menjulangkan kursi jabatan ...
memegahkan kursi kemewahan ...
mempropagandakan kebohongan sengit ...

Aliran kenistaan mengucur di sepanjang jalanan ibu kota ...
Tenaga kesia - siaan tegap berdiri di sekeliling ranah kemerdekaan ...
Masyarakat berlindung dibawah kehancuran politik yang lalai ...
Masyarakat menipang di pundak - pundak kealphaan ...

Sampai mereka sadar pada masyarakat ...
Yang mengharapkan pemimpin ...
Yang mampu membangun masyarakat THOYIBAH ... 

No comments:

Post a Comment